Monday, December 6, 2021

DMCA-policy

https://blogsconcept.com  följer  17 USC § 512 och Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Det är vår policy att svara på överträdelsemeddelanden och vidta lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom.

Om ditt upphovsrättsskyddat material har publicerats på BlogsConcept , skicka oss beviset för att du är författare till innehållet, med URL: en för den sida du vill ta bort från vår webbplats till följande e-post:

[email protected]


DMCA-innehållsborttagning

https://blogging-techies.com följer 17 USC § 512 och Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Det är vår policy att svara på alla överträdelsemeddelanden och vidta lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) och andra tillämpliga lagar om immateriella rättigheter.

Om ditt upphovsrättsskyddat material har publicerats på blogging-techies.com, skicka oss bevis på att du är innehållsförfattaren, med URL: en till den sida du vill ta bort från vår webbplats på följande e-post:  [email protected]

Eller fyll i det här formuläret och skicka din webbadress till oss . (Innehållet tas bort inom 8 timmar).